Zapobieganie ryzyku zawodowemu jest kluczowym elementem w naszej firmie i jest obecne w wielu procesach. Nasza polityka zapobiegania ryzyku zawodowemu, która została wdrożona we wszystkich naszych ośrodkach pracy, kładzie szczególny nacisk na:

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa widoczne jest w:

 
 
 
Dlaczego My